Jornada Taller sobre «Articulación de las relaciones entre los Ayuntamientos y las Bandas de Música de la localidad»

La FSMCV ha celebrat aquest matí en la seu de SGAE València, la jornada-taller “Articulació de les relacions entre els Ajuntaments i les Bandes de Música de la localitat”, en la qual s’han abordat els punts fonamentals de la actual problemàtica creada per la nova normativa derivada de la llei de contractació del sector públic.

Continuant amb l’estreta col·laboració iniciada entre la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (COSITAL) de València en la jornada s’han buscat els adequats criteris d’aplicació de la nova Llei de contractes del sector públic que s’adapten a la realitat de les contractacions entre Ajuntaments i Societats Musicals de la Comunitat

En la jornada han intervingut tant tècnics de la FSMCV com a secretaris i interventors de l’Administració Local, per a finalitzar amb una taula redona amb tots els intervinents. L’acte ha comptat amb la presència de Daniela González, presidenta de FSMCV al costat de la Presidenta de COSITAL, Vanesa Felip.

Amb la Llei de Contractes del Sector Públic actual s’han tancat diverses possibilitats i vies de convenis i contractes entre les Societats Musicals i els Ajuntaments de les seues respectives localitats.

Legalment, a través d’un conveni únicament es pot incorporar subvencions o ajudes que dona l’Ajuntament a la Societat Musical per la realització de determinades activitats susceptibles d’aquestes subvencions (actes d’un aniversari, exposicions, trobades de bandes juvenils o escoles de música, etc.). Tot allò que es correspon amb una actuació musical (cercaviles, processons, concerts, etc.) la Llei prohibeix utilitzar la fórmula del conveni, havent-se d’acollir l’Ajuntament al contracte administratiu, el qual té altres peculiaritats completament diferents del conveni, ja que es tracta d’una contractació administrativa en tota regla, en la qual existeix una prestació de serveis artístic-musicals a canvi d’una contraprestació econòmica.

Amb la legislació anterior, no hi havia cap problema a formalitzar un contracte administratiu menor d’espectacles (sempre que no superara els 15.000€ anuals – amb IVA inclòs) parisques les actuacions de la societat musical en la localitat. Però actualment amb la legislació vigent, en la seua recent reforma, es prohibeix a l’administració utilitzar aquest contracte menor de manera reiterada any rere any si l’adjudicatari (societat musical) i les prestacions musicals contractades coincideixen. Dit la qual cosa, la fórmula més idònia que existeix en aquests moments és la del procediment negociat sense publicitat, el qual pot excedir dels 15.000€ sense cap problema i que fins i tot es pot signar per a una duració màxima de 4 anys.

És en aquest punt (procediment negociat sense publicitat) on l’Ajuntament pot i deu utilitzar la consideració de BIC de la Societat Musical i justificar en l’expedient administratiu el per què es contracta a la societat musical local i no a una altra. La singularitat artística local es converteix així en el punt fonamental per a poder acollir-se l’Ajuntament a aquest procediment negociat.

Posem un exemple, si l’Ajuntament vol contractar a un artista determinat (ex. Alejandro Sanz) no pot traure a concurs aquesta adjudicació perquè aqueix artista és únic (no hi ha més Alejandro Sanz), i a més gaudeix de la singularitat artística a la qual es refereix la Llei. Per això l’Ajuntament ha d’acollir-se tant al BIC com a aquesta singularitat artística local per a justificar la contractació administrativa pel procediment negociat sense publicitat a la vostra Societat Musical.

El que aconsellem en aquest sentit és, per a no haver de realitzar tots els anys l’expedient administratiu el qual és més o menys farragós, el que devem és tractar que el mateix tinga una duració de 4 anys.

Tot l’exposat ho és amb independència de tractar de lluitar per un canvi normatiu tal com es va comentar en la jornada de COSITAL, que facilite més les coses en aquests supòsits de contractació de la societat musical i el seu Ajuntament, i no complicant-lo més com ho fan les últimes reformes legislatives en matèria de contractació pública.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías