I Jornades sobre Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Alacant (1992). Ed. Excma. Diputació d’Alacant.