Search
Close this search box.

L’Institut Valencià de Cultura convoca beques de perfeccionament per a joves músics

L’Institut Valencià de Cultura convoca la concessió de beques per al perfeccionament de joves músics, en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, en les següents modalitats:

– Modalitat A: de fins a un mes de durada durant l’any 2018.
– Modalitat B: de fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2018-2019.

Ambdues modalitats tenen com a objectiu fomentar la cultura musical i, més en concret, l’assistència a cursos de perfeccionament tècnic i artístic dels joves músics valencians, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seua formació tècnica i musical.

L’import màxim de les beques no serà superior a 500 euros en la modalitat A, ni superior a 6.000 euros en la modalitat B.

Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud, juntament amb la documentació especificada en les bases de la convocatòria, a través del registre electrònic de l’Institut Valencià de Cultura, o presencialment en la seu de l’Institut Valencià de Cultura, en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, Castelló de la Plana o València, o mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 de maig de 2018 al 5 de juny del present any.

Requisits

Podran sol·licitar aquestes beques les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

– Tenir la condició de valencià.
– No haver complit 28 anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les especialitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, aquest límit, en el dia indicat, s’elevarà a 33 anys.
– Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a aquestes beques els qui estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.

Documentació

Descarrega les bases de la convocatòria. [PDF]

Consulta el text complet de la convocatòria a la Base de dades Nacional de Subvencions.

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías