Search
Close this search box.

Master Class de trompeta amb Andrés Simeó i Anna Vernia

Els professors Andrés Simeó i Anna Vernia impartiran el pròxim dissabte 4 de febrer una Master Class de trompeta. Una jornada de formació intensiva que es desenvoluparà de 10 a 14 i de 16 a 19 hores a Estivella, i amb la qual col·labora la Unió Musical Cultural d’Estivella.

Al llarg del matí, estos dos professors que imparteixen aquesta assignatura als Conservatoris de València i Castelló, treballaran amb els alumnes diferents aspectes de la tècnica de les obres plantejades pels alumnes. Història de la trompeta, estudi del repertori, tècnica i manteniment, prova d’accés als Ensenyaments mitjans i superiors, seran alguns dels continguts del curs.

Per la vesprada, a mode de ponència, ambdós explicaran els recursos instrumentals d’este instrument en les diferentes agrupacions instrumentals, característiques principals i la seua utilització pels compositors en diferents èpoques i estils.

Continguts i competències

Entre els continguts que s’impartiran al llarg d’aquesta jornada destaquen la pràctica de la tècnica de la trompeta en Ensenyaments Elementals i Professionals, per adquirir una formació de base sòlida i una continuació als Ensenyaments Professionals i Superiors; prepara la prova d’accés a grau professional i superior mitjançant la realització d’exercicis tècnics i obres; i treballar l’audició didàctica i el repertori per a conjunt, banda i orquestra com a part del propi aprenentatge.

Entre les competències, es pretén desenvolupar en l’alumne capacitats com la interpretativa-comunicativa, la competència rítmica i auditiva, la competència d’aprenentatge al llarg de la vida (aprendre a aprendre), lectoescritura musical i expressió corporal (control del cos en l’estudi i la interpretació).

Compartir:

Últimas noticias

Categorías