Search
Close this search box.

El Centre Professional de la Unió Musical d’Alaquàs convoca les proves d’accés a ensenyaments professionals per a juny

El Centre Professional de la Unió Musical d’Alaquàs convoca les proves d’accés a ensenyaments professionals en la convocatòria de juny per als dies 25 i 26 de juny a les 16:00 hores.

El període d’inscripció finalitzarà el 20 de maig.

Els  aspirants  amb  edats  menors  de  les  establertes  com  a  idònies  (menys  de  12  fins  al  31  de  desembre) necessitaran l’autorització de la Conselleria d’Educació per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves, a tots els efectes, com els aspirants amb l’edat idònia.

Les proves són eliminatòries. Els aspirants no portaran ningun tipus d’acompanyament instrumental ni vocal.

Calendari de proves

– Període d’inscripció: Des del 13 fins al 20 de maig.
– Entrega de documentació: fins al 31 de maig.
– Llistat definitiu alumnes inscrits: 3 de juny.
– Composició del tribunals: 3 de juny.
– Realització de les proves convocatòria de juny:

* Dimarts 25  de juny a partir de les 16:00 h:
+ Prova d’Interpretació de l’obra o fragment (Prova A)
+ Prova de Primera vista (Prova B)

* Dimecres 26 de juny a partir de les 16:00 h:
+ Prova de Capacitat auditiva i coneixements teòric-pràctics de Llenguatge Musical  (Prova C)

– Publicació dels llistats provisionals amb el resultat de la prova: 26 de juny.
– Període de reclamacions: 27 de juny.
– Publicació dels llistats definitius amb el resultat de la prova: 28 de juny.
– Període de Matriculació: A partir de l’1 juliol.

Documents a aportar

– 3 còpies de cada obra presentada.
– DNI o document acreditatiu de l’edat.
– Títol de família nombrosa o monoparental si és el cas.
– Inscripció degudament emplenada.
– Justificant del pagament de la taxa.

Documentació

Descarrega el full d’inscripció. [PDF]

Descarrega la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías