Search
Close this search box.

XIII CERTAMEN NACIONAL DE BANDES DE MÚSICA DE CINEMA “CIUTAT DE CULLERA”

ANUNCI I BASES DE LA CONVOCATÒRIA XIII CERTAMEN NACIONAL DE BANDES DE MÚSICA DE CINEMA “CIUTAT DE CULLERA” MEMORIAL RAFAEL TALENS PELLÓ.

OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Cullera celebra des de l’any 2010 el Certamen Nacional de Bandes de Música Cinema “Ciutat de Cullera” anomenat també “Memorial Rafael Talens Pelló” en honor a aquest insigne músic valencià natural de la ciutat, i la seua convocatòria té la finalitat d’unir música de banda i cinema com a part fonamental del nostre patrimoni cultural.

El certamen se celebrarà el dissabte 29 de juliol als Jardins del Mercat Municipal.

INSCRIPCIONS I TERMINIS
El termini de presentació d’inscripcions comprendrà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València fins el 28 d’abril de 2023, reservant-se l’ajuntament la facultat de prorrogar aquest període si ho considera oportú. Les sol·licituds, segons el model que s’adjunta a aquestes bases, es remetran a la Regidoria d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera per e-mail a la següent direcció casacultura@cullera.es o bé podran presentar-se també a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cullera.

BANDES PARTICIPANTS
Podran participar en aquest certamen les bandes de música no professionals, és a dir, no podran participar les bandes de música pertanyents a Conservatoris o Escoles de Música professionals i aquelles bandes de música agrupades puntualment per a concursar. En cas de requeriment per part del Comité Organitzador haurà d’acreditar-se el seu caràcter no professional mitjançant declaració jurada subscrita pel representant de la societat musical.

El nombre màxim de bandes participants en el certamen serà en aquesta edició de tres per sorteig realitzat a aquest efecte entre les quals s’hagen inscrit si superen aquest número.

La plantilla de les bandes participants haurà de ser entre 65 y 75 músics (inclosos fins a tres aliens a elles i fins a un màxim de huit instruments de corda), i professionals o no, tan sols podran intervindre en una de les bandes, sempre en la qual s’hagen inscrit.

DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN
El Certamen es realitzarà com s’ha especificat abans el dissabte 29 de juliol als Jardins del Mercat de Cullera i constarà d’una única audició a les 22 hores, precedida per el desfilada de les bandes participants a les 21 hores en el qual cadascuna d’elles haurà d’interpretar un pasdoble de lliure elecció.

SUBVENCIONS I PREMIS
A cada banda participant en el certamen se li concedirà una subvenció econòmica de 3.000 euros per la seua participació, i s’atorgaren els següents premis.
PRIMER PREMI 4.000 euros
SEGON PREMI 3.000 euros
TERCER PREMI 2.000 euros

Més informació de les bases en el següent enllaç.

Ayto. Cullera Bases 1 page 0001 1

Compartir:

Últimas noticias

Categorías