Search
Close this search box.

Aprovada la Convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violència de gènere.

La Diputació de València ha aprovat la Convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violència de gènere.

Forma i Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran signades pel representant de l’entitat de manera telemàtica a través de la seu de la Diputació Provincial de València, accedint al catàleg de tràmits d’Igualtat, disponible mitjançant el següent enllaç:

https://www.sede.dival.es/

El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Bases completes – BOP V – Subvenció d’Igualtat

Compartir:

Últimas noticias

Categorías