Aprovada la Convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2021.

La Diputació de València ha aprovat la Convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de demà dia 15 d’abril de 2021.

Són objecte d’aquesta convocatòria les ajudes a projectes i activitats de les societats musicals compreses en aquestes variants:

I. Bandes de música.

II. Escoles de música i escoles d’educands/as de societats musicals.

III. Adquisició de partitures per les bandes participants en el Certamen de Bandes de Música de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 2021.

IV. Concert fora de la província de València per la banda guanyadora de cadascuna de les seccions del Certamen de Bandes de Música de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València de 2019, al no haver-se pogut realitzar durant l’any 2020 el concert previst en l’anterior convocatòria d’Excel·lent.

V. Adquisició per part de la societat musical durant l’any 2021 d’instruments musicals o accessoris d’instruments de caràcter no fungible, ordinaris o per a act

VI. Adquisició per part de la societat musical, durant l’any 2021, amb destinació a la docència a la seua escola de música, d’una pissarra tàctil interactiva (o pissarra digital interactiva (d’ara en avant, PDI).

Bases completas – BOPV-Excel·lent, Música de Banda

Compartir:

Últimas noticias

Categorías