Search
Close this search box.

CONV. PROGRAMA “VIU L’ESTIU I VIU L’HIVERN” ALBERGUES IVAJ 2023-2024

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria del programa d’oferta concertada, en les modalitats Viu l’estiu i Viu l’hivern, per a estades de 2023-2024.

Objecte de la convocatòria
L’Institut Valencià de la Joventut ofereix l’ús de les instal·lacions juvenils, dins del programa d’oferta concertada, en la modalitat Viu l’estiu, en el següent període:
– Del 25 de juny al 17 de setembre de 2023.

Serveis que s’ofereixen
– En les instal·lacions tipus albergue els serveis que s’ofereixen són els següents:
a) Allotjament en habitacions compartides, amb llençols.
b) Parament de menjador col·lectiu.
c) Servei d’alimentació en pensió completa.
d) Servei de socorrisme en els albergs que disposen de piscina i en els períodes d’obertura d’aquesta.
e) Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.

– En les instal·lacions tipus campament els serveis que s’ofereixen són els següents:
a) Allotjament en botigues o cabanyes: inclou matalassos i material divers d’acampada.
b) Parament de menjador col·lectiu.
c) Servei d’alimentació en pensió complet.
d) Servei de socorrisme en els campaments que disposen de piscina i en els períodes d’obertura d’aquesta.
e) Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.

Entitats beneficiàries
– Podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen activitats d’oci educatiu.
– El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15.
– Les persones participants, exclòs l’equip d’animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l’estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d’edat es podrà incrementar fins als 35 anys.
– Cap persona podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.

Sol·licituds i termini de presentació
– Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat, l’annex III, Sol·licitud programa oferta concertada.
– Les sol·licituds es presentaran telemàticament, a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV i fins a un mes abans del començament de l’estada.
– Una mateixa entitat només podrà presentar una sol·licitud, fins al 20 d’abril de 2023. Si es presentaren més sol·licituds dins del termini indicat, només es tindrà en compte l’última petició.
– A partir del dia 21 d’abril de 2023, es podran continuar presentant sol·licituds sense que una mateixa entitat puga presentar íntegrament més de 2.
– En el nombre de places sol·licitades s’inclouran les corresponents a les persones de l’equip d’animació.

Més informació en el següent enllaç.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías