Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA AJUDES PÚBLIQUES PER A MODERNITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE GESTIÓ ARTÍSTICA

Extracte de la resolució de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música per la qual es convoquen ajudes públiques per a modernització de les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música corresponents a l’any 2022 en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència.

BENEFICIARIS
Tenen la consideració d’entitats beneficiàries vinculades a l’àmbit de les arts escèniques i de la música les incloses en l’article 5 de les bases reguladores i que es puguen emmarcar en alguna de les següents categories:
a) Persones físiques i jurídiques
b) Associacions sense ànim de lucre
c) Fundacions i entitats de caràcter públic o privat

OBJECTE I FINALITAT
Aquesta Resolució té per objecte la concessió d’ajudes públiques a projectes d’inversió per a la modernització, digitalització i transició ecològica en l’àmbit de les arts escèniques i de la música.

QUANTIA
L’import d’aquestes ajudes no podrà, en cap cas, ser de tal quantia que supere el 80% del cost total del projecte.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per a més informació poden accedir al tràmit de la convocatòria en el següent enllaç: https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías