Search
Close this search box.

Convocatòria de la “XXVI Campanya de Música als Pobles» anualitat 2021

La Junta de Govern de la Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la “XXVI Campanya de Música als Pobles» , que té per finalitat la difusió cultural mitjançant la interpretació de concerts per les bandes de música de les Societats Musicals de la província d’Alacant pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, durant l’any 2021.

La Diputació Provincial d’Alacant abonarà a cada Societat Musical participant una quantitat entre 1.200,00 i 2.500,00 euros pel concepte d’actuació de la banda de música, I.V. A. inclòs, una vegada que s’haja produït el concert. Aquesta quantitat es fixarà segons el nombre de sol·licituds presentades, entre el mínim i màxim assenyalats, atenent a si la Societat Musical té Escola de Música degudament inscrita en el Registre de Centres Docents de la Valenciana i a la seua participació en el Certamen Provincial de Bandes de Música en alguna de les seues cinc últimes edicions.

Les Societats Musicals de la província que desitgen prendre part en aquesta Convocatòria ho sol·licitaran en el model normalitzat degudament signat que es publica al costat d’aquestes bases, a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial (https://diputacionalicante.sedelectronica.es), en el termini d’un mes des de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. El tràmit electrònic per a la seua presentació, amb la seua informació i documentació, estarà disponible en la seu electrònica de la Diputació en: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.

Bases completes: 20210202- Música als Pobles Alacant

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías