Search
Close this search box.

Convocatòria de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Mitjançant Resolució de 12 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV 9048, 25.03.2021), es va convocar la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2021.

Després de l’avaluació i valoració d’ales sol·licituds presentades, i distribució d’aquestes ajudes per part de la Comissió Tècnica, la Direcció General de Cultura i Patrimoni i d’acord amb el que es preveu en les bases reguladores d’aquesta convocatòria, resol:

  • Concedir les subvencions que s’indica en l’Annex I de la resolució a les societats musicals que figuren en aquest,
  • Denegar les subvencions que es relaciona en l’Annex II,
  • No admetre en aquest procediment als sol·licitants que figuren en l’Annex III pels motius citats en cada cas,
  • Desistir les sol·licituds citades en l’Annex IV
  • Acceptar el desistiment de la sol·licitud presentada per la societat musical que figura en l’Annex V

Justificació:

El compte justificatiu es presentarà per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es o directament a través del següent enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19238

El termini per a presentar la documentació o compte justificatiu de l’execució de les obres subvencionades finalitza el 10 de novembre de 2021.

Publicació: Resolució Remodelació i Construcció de Locals Socials

Compartir:

Últimas noticias

Categorías