Search
Close this search box.

Aprovació de la convocatòria de subvencions a Escoles de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana 2021.

La resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa, inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, per a contribuir al finançament de les despeses derivades de la contractació del personal docent i les despeses ordinàries de funcionament durant el curs 2020-2021.

Forma i termini de tramitació i presentació de sol·licituds:

La tramitació i presentació de sol·licituds s’ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA i serà l’última sol·licitud presentada, dins del termini establit, l’única que es considerarà vàlida a l’efecte de tramitació de l’expedient.

El punt d’accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Aquest tràmit també estarà disponible en el següent enllaç:http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present convocatòria.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías