Search
Close this search box.

Convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables, 2022

Finalitat

Subvencions amb destinació a finançar les despeses d’adquisició d’instruments musicals, equips informàtics i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat (ordinadors, impressores, fotocopiadores, tauletes, pissarres digitals i projectors), que es realitzen de l’1 de gener al 30 de juny de 2022.

Termini i lloc de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació de Castelló, accessible a través del següent enllaç: https://dipcas.sedelectronica.es/

Adjuntem publicació: BOP C – Extracte Adquisició Instruments

Compartir:

Últimas noticias

Categorías