Search
Close this search box.

Convocatòria subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a realització d’Activitats Culturals en 2022

La Junta de Govern de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2021, va aprovar la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022″.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris les entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi i els Ajuntaments de la província d’Alacant, així com els Organismes Autònoms dependents d’aquests.

Finalitat:

La concessió de subvencions destinades a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, ja realitzades o per realitzar entre l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

Seran subvencionables:

  • Línia 1): les activitats de despesa corrent relacionades directament amb l’àmbit de la cultura, la música, les arts plàstiques, escèniques, les tradicionals o d’avantguarda, com ara, entre altres: les actuacions musicals i/o escèniques; les trobades, festivals, certàmens, fires, concursos, homenatges, exposicions, congressos, simposis o altres anàlegs.
  • Línia 2): les actuacions i espectacles musicals i/o d’arts escèniques dirigits a públic infantil.
  • Línia 3): l’adquisició, així com el disseny, maquetació, edició, impressió i reproducció de llibres i revistes, CD, DVD o qualsevol altre tipus de publicació o material audiovisual, relacionat amb l’àmbit de la cultura, ja siga en suport paper o digital.

Tramitació de sol·licituds:

El tràmit electrònic per a la seua presentació, amb la seua informació i documentació, estarà disponible en la seu electrònica de la Diputació en: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1


S’aconsella l’ús del navegador Google Crome / Firefox.

Publicacions Oficials

Convocatòria subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a Activitats Culturals. 2022.

Extracte de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a Activitats Culturals. 2022.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías