Search
Close this search box.

CulturArts convoca ajudes a la producció i edició discogràfica per al 2017

CulturArts Generalitat convoca ajudes destinades a la producció i edició discogràfica, amb la finalitat d’impulsar i afavorir l’edició i producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians.

Pel que fa als beneficiaris, podran obtindre aquestes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’Activitats de Producció i/o Edició Discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretades per músics valencians.

L’import màxim individual no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 26 de juny del 2017.

Les sol·licituds hauran d’incloure:

  1. Projecte musical a registrar, amb contingut musical, intèrprets i pressupost desglossat de despeses.
  2. Memòria d’activitats de producció/edició discogràfica.
  3. Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes per a aquest mateix projecte musical.
  4. Declaració d’ajudes de minimís rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors.
  5. Memòria explicativa del pla de distribució i comercialització de l’empresa o societat editora respecte dels productes discogràfics per als quals se sol·licita l’ajuda.
  6. Catàleg de l’empresa o societat editora.
  7. Prova de gravació en format digital.
  8. En cas de persones jurídiques, fotocòpia confrontada del document que acredite la representació.

Consulta ací la convocatòria completa i ací les bases de la convocatòria.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías