Search
Close this search box.

ES PUBLICA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLES DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’EXERCICI DEL 2023

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publica la convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023.

Seran subvencionables les despeses derivades de l’activitat docent i les despeses ordinàries de funcionament necessaris per a dur a terme l’activitat escolar del curs 2022-2023.

Beneficiàries:

a) Escoles de música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música.

b) Escoles de música i dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa.

c) Escoles de música i arts escèniques: imparteixen, a més d’ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.

Forma i termini de tramitació i presentació de sol·licituds:

La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Serà l’última sol·licitud presentada dins del termini, l’única que es considerarà vàlida.

L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Publicacions oficials en el DOGV:

DOGV – CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ESCUELAS DE MÚSICA 2023

DOGV – EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN DE ESCUELAS DE MÚSICA 2023

Compartir:

Últimas noticias

Categorías