Search
Close this search box.

BASES DEL XIII CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA D’ALZIRA

CONVOCATÒRIA

El XIII Concurs de Música de Cambra d’Alzira tindrà lloc el dia 18 de Febrer de 2023 a la Casa de la Cultura d’Alzira(C/ Escoles Pies, 4 Alzira).

INSCRIPCIÓ Els concursants hauran d’abonar la quantitat de 60 € en concepte de drets d’inscripció per grup participant. El pagament s’efectuarà, lliure de despeses per al Concurs, mitjançant transferència bancària a la Falla El Mercat d’Alzira (CaixaBank: ES68 2038 6013 9160 0010 4993). El pagament de la inscripció és condició indispensable per a participar en el concurs. La còpia de l’ingrés haurà de reflectir clarament el nom del participant. No es reembossaran els drets en cap cas. L’organització de manera extraordinària podrà convidar a algun grup a participar en el concurs, sense haver d’abonar la inscripció. El butlletí d’inscripció, completament emplenat, haurà d’anar acompanyat de:

  1. Currículum i foto del grup (digital).
  2. Fotocòpia del DNI o NIE (en el seu cas) de cadascun dels components del grup.
  3. Fotocòpia de l’ingrés dels drets d’inscripció.

Es remetrà a:

XIII Concurs de Música de Cambra d’Alzira

Correu electrònic: concursocamaraalzira@gmail.com

El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 08 de febrer de 2023

Adjuntem bases:

Compartir:

Últimas noticias

Categorías