BASES DEL XIII CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA D’ALZIRA

CONVOCATÒRIA

El XIII Concurs de Música de Cambra d’Alzira tindrà lloc el dia 18 de Febrer de 2023 a la Casa de la Cultura d’Alzira(C/ Escoles Pies, 4 Alzira).

INSCRIPCIÓ Els concursants hauran d’abonar la quantitat de 60 € en concepte de drets d’inscripció per grup participant. El pagament s’efectuarà, lliure de despeses per al Concurs, mitjançant transferència bancària a la Falla El Mercat d’Alzira (CaixaBank: ES68 2038 6013 9160 0010 4993). El pagament de la inscripció és condició indispensable per a participar en el concurs. La còpia de l’ingrés haurà de reflectir clarament el nom del participant. No es reembossaran els drets en cap cas. L’organització de manera extraordinària podrà convidar a algun grup a participar en el concurs, sense haver d’abonar la inscripció. El butlletí d’inscripció, completament emplenat, haurà d’anar acompanyat de:

  1. Currículum i foto del grup (digital).
  2. Fotocòpia del DNI o NIE (en el seu cas) de cadascun dels components del grup.
  3. Fotocòpia de l’ingrés dels drets d’inscripció.

Es remetrà a:

XIII Concurs de Música de Cambra d’Alzira

Correu electrònic: concursocamaraalzira@gmail.com

El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 08 de febrer de 2023

Adjuntem bases:

Compartir:

Últimas noticias

Categorías