Search
Close this search box.

L’Institut Nacional de les Arts Escèniques convoca ajudes a la música, la lírica i la dansa 2019

L’Institut Nacional de les Arts Escèniques, entitat dependent del Ministeri de Cultura i Esport del Govern d’Espanya, convoca ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’exercici 2019 en règim de concurrència competitiva.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres Estats associats a l’Espai Econòmic Europeu. Així mateix, podran sol·licitar aquestes ajudes les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL 2912/2010, de 10 de novembre.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE. Tenint en compte els festius nacionals i autonòmics, el termini finalitzarà el dia 6 de maig de 2019.

Modalitats d’ajuda

A continuació es llisten les modalitats d’ajudes convocades relatives a lírica i música:

B1. Programes de suport per a gires per Espanya.

B1.1. Suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per a gires per Espanya.

B1.2. Suport a gires de coproduccions de lírica i música interautonòmiques.

B2. Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per a gires per l’estranger.

B3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a la realització d’activitats de lírica i música.

B4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de lírica i música.

B5. Programes de suport per a l’organització de temporades líriques.

B6. Programes de suport a encàrrecs de composició vinculats a estrena.

B7. Programes de suport a residències artístiques de lírica i música en el territori nacional.

Documentació

Descarrega l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Descarrega la publicació de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías