Search
Close this search box.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A l’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES

Amb l’Ordre 11/2020, de 21 de juliol, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats culturals i artístiques.

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats no lucratives de promoció cultural i artística realitzades en l’àmbit d’actuació de la Generalitat Valenciana i dels centres valencians en l’exterior, organitzades per entitats sense ànim de lucre, fundacions privades i ajuntaments.

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

La presentació de les sol·licituds les emplenarà la persona representant de l’entitat sol·licitant, exclusivament a través de l’accés a la seu electrònica de la Generalitat, accessible des del següent enllaç:

Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades

Serà necessari disposar d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos i que figuren en la seu electrònica de la Generalitat a nom de l’entitat sol·licitant, https://sede.gva.es.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Publicació Oficial: DOGV – Resolució subvención Activitats Culturals y Artístiques

Compartir:

Últimas noticias

Categorías