La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprova les bases reguladores de concessió de les subvencions a escoles d’ensenyament artístic no formal de Música i d’Arts Escèniques.

Derogada l’Ordre 42/2016, de 3 d’agost, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’establien les bases reguladores de les subvencions a centres d’ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents d’entitats locals o privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, es considera necessària l’aprovació d’unes noves bases reguladores amb la finalitat d’afavorir la implantació i extensió d’un model singular d’educació artística no formal de música i d’arts escèniques en la Comunitat Valenciana i propiciar una gestió econòmica més eficient de les escoles que imparteixen aquests ensenyaments.

Per tot això, vista la proposta de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de conformitat amb aquesta, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprova les bases reguladores de concessió de les subvencions a escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

Aquestes bases reguladors tenen una duració determinada i estan vinculades a la duració del Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

La resolució d’aquesta convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Bases reguladores Escoles d’ensenyament artístic no formal de Música i d’Arts Escèniques

Compartir:

Últimas noticias

Categorías