Search
Close this search box.

Publicació de la Resolució de la concessió i desestimació de la subvenció “Excel·*lent Música de Banda 2022”

La Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada el dia 17 de maig de 2022, va aprovar l’Acord de resolució de la convocatòria, per a la concessió i desestimació de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2022.

A tenor del que es disposa en la convocatòria de la subvenció es resol concedir les subvencions als destinataris i per les quanties que s’expressen en l’Annex I de la Resolució, autenticat pel Secretari General que s’incorpora a l’expedient, disposar la despesa d’aquestes subvencions conformement a la convocatòria aprovada per Decret número 2270, de 2 de març del 2022, i desestimar les sol·licituds dels beneficiaris que consten en l’Annex II, pels motius indicats.

Finalització termini justificació: Apartat d’escoles el dia 15 de juliol de 2022 i la resta d’apartats el dia 2 de novembre de 2022.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías