Resolució Retrobem

Resolución Retrobem 2019: Escola d’educands BOP.v- Res. Escola d’educands

Resolución Retrobem 2019: Concerts de banda BOP.V- Res. Concerts Banda

Resolución Retrobem 2019: Concerts d’orquestra BOP.V- Res. Concerts Orquestra

Resolución Retrobem 2019: Concerts de cor BOP.V- Res. Concert de Cor

Resolución Retrobem 2019: Adquisició de partitures BOP.V- Adquisición de partituras y conciertos fuera de la CV