Oberta la convocatòria per a la Jove Banda Simfònica 2018 de la FSMCV, i les noves subseccions de Big Band i Ensemble de Música Contemporània

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV busca els seus nous components per a l’exercici 2018. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha obert el termini d’inscripció per al procés de selecció dels nous integrants que formaran part de la Banda Federal. En total, s’oferten 112 places per a diferents instruments, la relació de les quals trobareu a les bases de la convocatòria 2018.

Enguany, i com a novetat, a aquestes bases es planteja la convocatòria per a la creació d’una Big Band i un Ensemble de Música Contemporània com subseccions de la Jove Banda Simfònica, per la qual cosa tots els aspectes que s’exposen en les següents bases són tant per a la Jove Banda Simfònica com para les seues subseccions.

Requisits

La convocatòria està dirigida a tots els músics federats que, amb participació activa en la Banda de Música de la seua societat musical, complisquen els següents requisits:

  • Tindre entre 18 i 28 anys.
  • Estar cursant com a mínim el cinqué curs del grau d’ensenyaments professionals de la especialitat instrumental a la qual es presenten.

Els aspirants a formar part de la Banda Federal hauran d’aportar instrument propi llevat de les places de percussió i piano, així com la uniformitat per als concerts o actes musicals, que en tot cas serà per a homes pantalons i camisa de color negre i màniga llarga, i per a les dones a triar respectant el color negre.

Com a criteris generals de selecció, es tindran en compte per a cada instrument el major nivell de formació, la major edat i haver participat en la convocatòria de la Banda Federal 2017 i no haver causat baixa de forma injustificada en alguna de les trobades de la Banda Federal o als concerts convocats.

En tot cas, es garantirà la representació comarcal de músics en la composició de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV.

Presentació d’instàncies

Els interessats hauran de presentar degudament emplenat el model de sol·licitud disponible ací, a més d’una fotocòpia de la titulació o certificat dels estudis que està cursant en el moment de presentar la instància.

Tota aquesta documentació s’haurà de remetre per correu electrònic a l’adreça bandafederal@fsmcv.org, abans de 30 dies a comptar des de hui (fins el 19 de gener de 2018).

A les sol·licituds incompletes o que no aporten la documentació annexa se’ls donarà un termini de 5 dies per a resoldre les deficiències. Les remeses fora de termini no seran considerades.

Antecedents de la Jove Banda Simfònica

La formació de la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana obeeix al desig que les bandes de música valencianes estigueren representades en el VIII Festival de Bandes de Música que la Federació Espanyola de Societats Musicals va organitzar en el marc de la seua Assemblea General i del 53 Congrés Internacional de Societats Musicals celebrat a València en el mes d’octubre de 2001.

Després de l’èxit obtingut, es va constituir de forma estable amb l’objectiu de proporcionar als seus components l’experiència de treballar sota la direcció d’excel·lents directors i en els millors auditoris; tot això, unit a la convivència amb els seus companys en les trobades prèvies als concerts.

Documentació

Bases de la convocatòria a la Banda Federal 2018 [PDF].

Model d’instància per a formar part del procés de selecció [PDF].