Curs: Tècniques bàsiques per parlar en públic. Nov. 2012. Documentació.