Curs: Ús de les Xarxes Socials. Nov. 2012. Documentació.

Descarrega el material del curs ací.

/* Chatbot Tidio */