Search
Close this search box.

V Edición del Programa Expertos Municipales Voluntarios 2016. Places oferides pel Fons Valencià per la Solidarita

València, 20 de juny de 2016

Les places que tenen a veure amb el nostre col·lectiu musical són: un professional en violoncel, un professor de direcció coral i tècnica vocal i un professor de violí. Inscripció fins al 26 de juny

Com a resultat de les quatre experiències prèvies realitzades en 2012, 2013, 2014 i 2015 amb resultats altament positius, el Fons Valencià torna a apostar per aquest programa, el qual ja es considera com una acció consolidada entre els socis membres. Aquest programa té un doble objectiu: proporcionar assistència tècnica a les entitats locals del sud, al mateix temps que facilitar l’accés de tècnics i tècniques valencianes a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, afavorint la implicació directa dels municipis socis en els projectes desenvolupats pel Fons Valencià o les seues contraparts locals.

En aquesta cinquena edició, es té previst que es convoquen places en tres països; Equador, Bolívia i El Salvador. Aquestes places permetran, durant el període d’entre vint-i-un dies i un mes, assistir tècnicament a les contraparts locals al mateix temps que propiciar l’intercanvi de coneixements i experiència amb el món local d’aquests països.

Quant al desenvolupament en terreny, el projecte funciona amb “microprojectes”, ja que permetrà donar resposta a necessitats concretes, dirigits fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals, i particularment enguany per a identificar noves contraparts.

Aquesta iniciativa, considerada com a eina de cooperació al desenvolupament, es troba recollida al Pla Director de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament així com al Pla Director de la Cooperació Valenciana, i és únicament executada a nivell autonòmic pel Fons Valencià per la Solidaritat, aprofitant el potencial humà de coneixements i experiència dels tècnics i tècniques dels municipis valencians.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

Prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud.

Obrir un espai de participació directa en terreny per als municipis socis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament.

Contribuir a fomentar la participació de tècnics i tècniques dels ajuntaments valencians en iniciatives de cooperació al desenvolupament mitjançant el voluntariat internacional.

Afavorir l’intercanvi d’experiència i la transferència de coneixements amb les entitats locals del Sud.

Contribuir a la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la pobresa.

PLACES OFERIDES QUE AFECTEN DIRECTAMENT Al NOSTRE SECTOR (Mirar el document Informació places EMV V 2016):

13.Assistència tècnica en violoncel de suport a l’Escola Municipal de Música de San José de Chiquitos

Dates realització: De preferència se sol·licita que el/la expert/a puga estar en San José en algunes de les dates següents: Opció 1: 05 de julio – 05 d’agost. Opció 2: 05 agost – 05 de setembre.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD).

Localització: San José de Chiquitos, Santa Cruz (BOLIVIA).

Perfil: Professional en violoncel, amb experiència orquestral i pedagogia per a l’ensenyança. Capacitat d’adaptació a cultures, temps i realitats diferents. Capacitat de treballar en equip i baix pressió.

Productes a entregar: Informe sobre els resultats aconseguits.

Previsió d’activitats a realitzar: Classes d’orquestra (els estudiants aprenen l’instrument des de l’orquestra, facen assajos cada dia, mínim 2 hores diaries). Classes d’instrument (es realitzen per a tècnica de l’instrument, escales, exercicis, possible estudi d’obres solistes, etc…). Concerts (d’acord amb la programació).Gires (d’acord amb la programació). Informe (avaluant l’organització de l’escola, dinàmica de treball, pedagogia, etc.) i realitzant suggeriments per a la millora.

21. Assistència tècnica en direcció coral i técnica vocal dins de la unitat de turisme i cultura del govern autònom municipal de San Xavier

Dates realització: Tot l’any menys desembre i gener.

Soci Local:Gobierno Autonómico Municipal de San Xavier.

Localització: San Xavier, província de Santa Cruz. (BOLIVIA).

Perfil: Professor de direcció coral i tècnica vocal.

Productes a entregar: El producte és aconseguir un grau d’execució instrumental i coral. Es realitzarà un informe detallat dels resultats dels alumnes.

Previsió d’activitats a realitzar: Tècnica de respiració, cerca de so i execució d’obres en els diferents períodes musicals a criteri del tècnic.

Breu resum de l’assistència tècnica: L’assistència consisteix en la formació de joves del Municipi de San Xavier que pertanyen al cor i orquestra missional. Les funcions a exercir són les classes que es donaran als joves i professors per a elevar el nivell d’execució de les tècniques corals i vocals.

22. Assistència tècnica en violí dins de la unitat de turisme i cultura del govern autònom municipal de San Xavier

Dates realització: Tot l’any menys desembre i gener.

Soci Local: Gobierno Autonómico Municipal de San Xavier.

Localització: San Xavier, província de Santa Cruz. (BOLIVIA).

Perfil: Professor de violí.

Productes a entregar: El producte és aconseguir un grau d’execució instrumental i coral. Es realitzarà un informe detallat dels resultats dels alumnes.

Previsió d’ activitats a realitzar: Ensenyança als alumnes principiants i alumnes avançats en colps d’arc, escales i arpegis en diferents posicions. La presentació d’estos en concerts per a demostrar el nivell aconseguit.

Breu resum de l’assistència tècnica: L’assistència consisteix en la formació de joves del Municipi de San Xavier que pertanyen al cor i orquestra missional. Les funcions a exercir són les classes que es donaran als joves i professors per a elevar el nivell d’execució del violí.

Condicions econòmiques

El voluntari o voluntària seleccionat/da tindrà cobertes les despeses de desplaçament a lides del país de destinació, assegurança que inclou cobertura mèdica,pagament de taxes aeroport, i se li concedirà una ajuda en concepte de borsa de viatge per cobrir altres despeses d’estada.

La contrapart local proporcionarà l’allotjament,la alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments i nterns necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
Sol·licitut EMV V 2016
– Informació places EMV V 2016
– Baremació EMV V 2016
– Cuatríptic EMV V 2016

Compartir:

Últimas noticias

Categorías