Search
Close this search box.

Convocatòria pública del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València per a la contractació de 3 places de professor/a d’orquestra, instrument violí:

El Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València publica la següent oferta d’ocupació per al pròxim curs 2021/2022:

Convocatòria pública per a cobrir la plaça de 3 PROFESSORS/AS D’ORQUESTRA, INSTRUMENT VIOLÍ

Requisits:

Títol superior de música, instrument de Violí, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització de termini de presentació de sol·licituds de participació

Presentació de sol·licituds:

Emplenar Annex I disponible en http://www.palauvalencia.com/

Fotocòpia compulsada del DNI

Fotocòpia compulsada de la corresponent titulació exigida

Compartir:

Últimas noticias

Categorías