Search
Close this search box.

Publicat el calendari per a les proves d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recull al número de hui (DOGV núm. 8042 de 18.05.2017) la resolució per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i realització de les proves d’ingrés i accés als estudis elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.

Aquest calendari serà d’aplicació als conservatoris i centres autoritzats per impartir ensenyaments elementals i professionals de música i dansa en l’àmbit de la gestió de la Comunitat Valenciana.

 

Ensenyaments professionals:

Primera convocatòria:
– Inscripció: des de les 9:00h del 18 de maig fins les 15:00 del 24 de maig.
– Realització de les proves: del 12 de juny al 30 de juny.

Llistes provisionals: 30 de maig.

Llistes definitives: 5 de juny.

Segona convocatòria:
– Inscripció: des de les 9:00h del 3 de juliol fins les 15:00 del 12 de juliol.
– Realització de les proves: del 4 al 12 de setembre.

Llistes provisionals: 18 de juliol.

Llistes definitives: 24 de juliol.

La inscripció haurà de realitzar-se telemàticament mitjançant la plataforma web habilitada per la Conselleria d’Educació a tal efecte (tràmit telemàtic per a ensenyaments elementals, tràmit telemàtic per a ensenyaments professionals).

Després de la publicació de les llistes provisionals, els sol·licitants tindran tres dies hàbils per esmenar errors o documentació.

També s’han obert publicat les dates per als ensenyaments elementals:

Proves per a l’ingrés en primer curs:
– Inscripció: des de les 9:00h de l’1 de juny fins les 15:00h del 10 de juny.
– Realització de les proves: de l’1 al 15 de setembre.

Proves per a l’ingrés en un curs diferent de primer:
– Inscripció: des de les 9:00h de l’1 de juny fins les 15:00h del 10 de juny.
– Realització de les proves: durant el mes de setembre, després de l’ingrés de primer curs i abans del començament del període lectiu.

Llistes provisionals: 16 de juny.

Llistes definitives: 22 de juny.

 

Compartir:

Últimas noticias

Categorías