Search
Close this search box.

Publicat el calendari per a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa 2018-2019

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la resolució per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i realització de les proves d’ingrés i accés als estudis elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

Aquest calendari serà aplicable als conservatoris i centres autoritzats per a impartir ensenyaments elementals i professionals de música i dansa en l’àmbit de la gestió de la Comunitat Valenciana.

Ensenyaments elementals

Proves per a l’ingrés en primer curs
– Inscripció: des de les 09.00 hores del dia 1 de juny a les 15.00 hores de l’11 de juny de 2018.
– Realització de les proves: del 3 al 14 de setembre de 2018.

Proves per a l’ingrés a un curs diferent de primer:
– Inscripció: des de les 09.00 hores del dia 1 de juny a les 15.00 hores de l’11 de juny de 2018.
– Realització de les proves: durant el mes de setembre, amb posterioritat a les d’ingrés a primer curs i abans de l’inici del període lectiu del curs.

Llistes provisionals: 15 de juny

Llistes definitives: 21 de juny.

Ensenyaments professionals

Primera convocatòria:
– Inscripció: des de les 09.00 hores del dia 14 de maig a les 15.00 hores del 21 de maig de 2018.
– Realització de la prova: de l’11 de juny al 29 de juny de 2018.

Llistes provisionals: 28 de maig.

Llistes definitives: 1 de juny.

Segona convocatòria:
– Inscripció: des de les 09.00 hores del dia 2 de juliol a les 15.00 hores de l’11 de juliol de 2018.
– Realització de les proves: del 4 a l’11 de setembre de 2018.

Llistes provisionals: 17 de juliol.

Llistes definitives: 23 de juliol

La inscripció haurà de realitzar-se telemàticament a través de la plataforma web habilitada per la Conselleria d’Educació per a tal fi (tràmit telemàtic per a ensenyaments elementals, tràmit telemàtic per a ensenyaments professionals).

Després de la publicació de les llistes provisionals, els sol·licitants tindran tres dies hàbils per a esmenar errors.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías