Search
Close this search box.

La Diputació de València llança el programa “Sona la Dipu Pop Rock 2018” i fomentarà la presència de les dones a través del projecte “Música en femení”

La Diputació de València, amb l’objectiu de fomentar la creativitat musical i el llançament de nous valors de la música en la província de València, convoca el programa “Sona la Dipu Pop Rock” per a l’any 2018.

La Diputació de València és conscient de la importància i de la necessitat de donar a conèixer, promoure i recolzar artistes i grups novells valencians dins del panorama musical, promocionant-los i recolzant-los, contribuint al perfeccionament d’aquests grups i artistes, i brindant-los la possibilitat de compartir coneixements i experiències, a través de la participació en alguna de les línies d’actuació que s’estableixen dins del programa, com el concurs “Sona la Dipu”, i accedint a unes altres que conformen a “Sona la Dipu” com un programa global que es desenvolupa durant tot un any, i contínua el projecte d’anys anteriors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d’abril fins al 18 de maig de 2018.

La sol·licitud requerida es presentarà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València, mitjançant el formulari de sol·licitud accessible en http://www.dival.es/juventud/content/concurs-de-pop-rock utilitzant certificat digital.

Línies d’actuació “Sona la Dipu Pop Rock” 2018

1. Concurs “Sona la Dipu Pop Rock”.

Per a l’any 2018 es realitzaran 6 concerts (4 pertanyents a la fase semifinal, una final, i una presentació dels guanyadors, del concurs) pertanyents al concurs.

El caché dels artistes serà abonat per la Diputació de València, mentre que l’organització dels concerts serà finançada per diversos promotors. La Diputació de València no actuarà en cap dels concerts com a promotora o organitzadora, limitant-se a abonar el caché dels artistes “cap de cartell”.

L’entrada dels concerts no serà gratuïta, i el preu per l’assistència serà fixat en funció de la importància de l’artista convidat i d’altres factors objecte d’estudi, i que seran variables en funció de la possible assistència als mateixos o d’exigències de l’artista i necessitats dels promotors per a la realització dels concerts.

2. Foment a la presència de les dones a través del programa “Sona la Dipu Pop Rock: Música en femení”.

La Diputació de València, a través del seu programa “Sona la Dipu Pop Rock”, realitzat des de la Delegació de Joventut, Esports i Igualtat, pretén recolzar la presència de les dones dins del món del Pop Rock i aconseguir una major presència de les mateixes en un món tant empresarialment com musicalment dominat pels homes.

Per a poder optar a totes les ajudes programades l’objecte de les quals és el foment de la igualtat dins de l’escena pop rock deuran complir-se les següents condicions:

– Les formacions hauran d’inscriure’s en el concurs “Sona la Dipu Pop Rock”.
– Les condicions i termes d’inscripció seran les mateixes que les establides per a la participació en el concurs.
– Les formacions deuran comptar amb almenys un 50% de dones entre els seus components.

La participació en el programa de foment i ajuda MÚSICA EN FEMENÍ es realitzarà de manera independent però no excloent de les condicions establides per a la participació en el programa “Sona la Dipu Pop Rock”. Serà el jurat nomenat per al concurs qui deliberarà quina serà la formació beneficiària de les ajudes proposades, sent exclusiva competència del mateix el nomenar a la banda/formació designada a fi de la recepció de les ajudes establides.

El jurat podrà declarar desert el nomenament de la banda beneficiària segons els criteris que s’estableixen per al desenvolupament del propi concurs.

3. Promoció als grups mitjançant la presència dels participants en el programa, en concerts sol·licitats per municipis de la província de València.

La inclusió dels municipis que ho sol·liciten en el programa “Sona la Dipu Pop Rock”, quedarà subjecta a l’acceptació per part dels municipis de les condicions especificades en la CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE MUNICIPIS PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS DE FORMAT SENZILL INTEGRANTS DEL PROGRAMA “SONA LA DIPU POP ROCK” 2018, l’extracte del qual es publicarà en el BOP.

La Diputació de València comunicarà als municipis beneficiaris l’adjudicació del concert amb el termini suficient per a la realització del mateix, atenent a les dates suggerides en les peticions.

Una vegada acordades i aprovades les dates dels concerts, s’oferirà a cada municipi adjudicatari la participació d’artistes que hagen intervingut en els programes SONA LA DIPU POP ROCK. La Diputació de València posarà a la disposició dels ajuntaments un llistat dels grups que puguen participar en els concerts. L’ajuntament podrà triar entre els grups disponibles i la Diputació comunicarà a les corporacions municipals la disponibilitat de la seua elecció, atenent a les possibilitats d’assistència dels mateixos. Els ajuntaments també podran renunciar a realitzar directament l’elecció del grup, i suggerir el gènere musical que consideren apropiat a les seues necessitats, quedant en tal cas l’elecció del mateix al criteri de la direcció del programa “Sona la Dipu Pop Rock”, que procurarà atendre els suggeriments de les corporacions municipals.

Els concerts es realitzaran en un rang de dates que anirà des del dia 1 d’abril al 31 d’octubre de 2018.

4. Reforç de la promoció dels grups participants en “Sona la Dipu Pop Rock” mitjançant col·laboracions i actuacions en festivals musicals, tant d’àmbit local, nacional com a internacional. Gires d’hivern.

Amb l’objectiu de reforçar la promoció dels grups emergents, “Sona la Dipu” destinarà una part important dels seus recursos a la presència dels grups guanyadors d’anteriors convocatòries i dels participants de l’any 2017 en festivals tant d’àmbit local, com a nacional i internacional.

La línia de continuïtat al llarg de tot l’any de “Sona la Dipu” també es manté mitjançant la realització de gires d’hivern a nivell local i nacional, reforçant així la promoció del grup guanyador de la present convocatòria.

5. Accions de tutela que permeten la immersió dels grups participants en el món discogràfic, a través de seminaris, cursos o accions similars, i que els permeten adquirir els coneixements necessaris per a poder desenvolupar la seua activitat dins del món de la música.

La Diputació de València podrà organitzar, sola o en col·laboració amb qualsevol de les empreses, col·lectius o entitats amb les quals aconseguisca algun acord, qualsevol tipus d’acció de tutela o seminaris, que permeten als grups o artistes novells de la província de València adquirir un major coneixement de les àrees sectorials de la indústria musical, que els permeta desenvolupar la seua carrera amb possibilitats de continuïtat. Àrees i coneixement com el management, les companyies discogràfiques, la producció i enregistrament, la promoció adequada dels seus materials, i altres temes objecte dels cursos o seminaris i tractarà de comptar, per a açò, amb reconeguts professionals del sector. Aquests esmentats seminaris o cursos no estaran restringits als participants en el programa i les condicions per a participar en els mateixos seran determinades per l’organització de SONA LA DIPU POP ROCK, en cadascun dels quals es duguen a terme.

6. Pla de gestió integral de comunicació amb l’objectiu de mantindre a “Sona la Dipu” com un referent per a la música en directe i promocionar les bandes novelles a nivell provincial, nacional i internacional.

La realització d’un pla de comunicació per a “Sona la Dipu Pop Rock” es mostra fonamental per al compliment dels objectius del programa: promoció dels grups participants, al mateix temps que reforça la imatge de la Diputació com difusora de la cultura musical.

Tot açò inclourà una activitat permanent en xarxes socials, així com el manteniment de la web dissenyada per a la convocatòria de l’any 2017 i la seua gestió de continguts.

Aquest Pla de Gestió Integral de Comunicació té els objectius de mostrar proximitat per part de “Sona la Dipu” i activar als seus seguidors, connectant i vertebrant a tot l’espectre de públic interessat en la música i, per descomptat, l’objectiu principal del programa.

Consulta la informació detallada de cada línia d’actuació en la documentació adjunta a aquesta notícia.

Documentació

Descarrega tota la informació realtiva a les línies d’actuació de “Sona la Dipu Pop Rock” 2o18. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías