Search
Close this search box.

Convocatoria del XLIX CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA.

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant  ha aprovat la Convocatòria del XLIX CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA.

A l’efecte de la seua participació, s’estableixen les següents seccions:
1a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 71 i 90 places.
2a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 51 i 70 places.
3a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 41 i 50 places.
4a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 31 i 40 places.

Del còmput del nombre de places de cada banda, s’exclourà el director i el banderer.

Adjuntem bases completes: 2019_013663

Compartir:

Últimas noticias

Categorías