Convocatoria del XLIX CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA.

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant  ha aprovat la Convocatòria del XLIX CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA.

A l’efecte de la seua participació, s’estableixen les següents seccions:
1a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 71 i 90 places.
2a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 51 i 70 places.
3a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 41 i 50 places.
4a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 31 i 40 places.

Del còmput del nombre de places de cada banda, s’exclourà el director i el banderer.

Adjuntem bases completes: 2019_013663

Compartir:

Categorías