Search
Close this search box.

CulturArts convoca subvencions per al foment d’activitats musicals

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recollia al número d’ahir la convocatòria de subvencions per al foment d’activitats musicals, en les modalitats de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i gires fora de la Comunitat Valenciana, així com projectes de producció musical (a excepció de la producció i edició discogràfica que ja compta amb la seua convocatòria específica).

Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, com a associacions, també podran obtindre les ajudes per a les anteriors activitats musicals referides especialment a esdeveniments singulars vinculats a centenaris o commemoracions similars, però quedant excloses les que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions.

Les sol·licituds podran presentar-se fins el 24 de maig del 2017, dirigides a la seu de CulturArts Generalitat (plaça Viriato, s/n, 46001 València). Les persones jurídiques i les entitats hauran de presentar la instància i els documents complementaris per via telemàtica.

Junt amb la sol·licitud, que ha d’ajustar-se al model adjuntat a l’Annex I de la convocatòria, hauran de fer-se constar les següents informacions:

  1. Declaració de les subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes per al mateix projecte. Si no s’han sol·licitat altres ajudes, es manifestarà “cap”.
  2. Declaració de les ajudes de minimis rebudes els dos exercicis fiscals anteriors i l’exercici fiscal en curs.
  3. Declaració responsable de disponibilitat dels recursos econòmics que com a mínim representen el 50% de la despesa prevista.
  4. Memòria comprensiva de les actuacions desenvolupades en anteriors edicions de festivals, cursos, concurso i projectes singulars, si hi han hagut.
  5. Còpia cotejada del document constitutiu de la persona jurídica i aquell que acredite la representació, en el seu cas.
  6. Per als projectes de gires fora de la Comunitat, invitació cursada per l’autoritat o entitat organitzadora.
  7. Un model de sol·licitud per a cadascuna de les activitats per a les quals es sol·licita subvenció, amb detall del projecte o activitat i pressupost detallat d’ingressos i despeses, participants i qualssevol altres informacions que permeten avaluar el nivell artístic i/o docent.

Podeu consultar la convocatòria completa de les subvencions ací, i l’extracte de la convocatòria ací.

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías