Search
Close this search box.

La Diputació de València aprova la convocatòria del Certamen Provincial de Bandes de Música 2018

La Diputació de València ha fet pública l’aprovació de la proposta de la convocatòria del 42º Certamen Provincial de Bandes de Música, senyalant que les audicions es realitzaran els dies 19 i 20 de maig de 2018.

Podran participar en el present Certamen les Bandes de Música depenents de les societats musicals federades de la província de València, que complisquen els requisits que s’establisquen en les clàusules indicades en la proposta publicada a la pàgina web de la Diputació.

La proposta estableix quatre seccions pel que fa a la participació al Certamen. El nombre de bandes que pot participar en cadascuna de les seccions s’ha limitat a 3 en el cas de les seccions especial, primera i quarta, i 5 bandes en les seccions segona i tercera. El màxim de músics que es permet en cada categoria és el següent, tenint en compte que el director i l’abanderat no computaran com a places de la banda:

– Secció Especial: bandes de fins 110 músics
– 1ª secció: bandes de fins 90 músics
– 2ª secció: bandes de fins 70 músics
– 3ª secció: bandes de fins 50 músics
– 4ª secció: bandes de fins 40 músics

Inscripcions

El termini de presentació de sol·licituds començarà a l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i finalitzarà el 15 de novembre de 2017.

Les inscripcions hauran de formular-se mitjançant sol·licitud dirigida a l’Excm. Sr. President de la Diputació de València pel representant legal de cada Banda, segons el model oficial d’instància, i hauran de ser presentades en el Registre General d’aquesta Diputació (Carrer Serrans, 2, de València) o telemàticament.

Audicions

Les audicions de les bandes que hagen sigut seleccionades per a participar al Certamen Provincial de València es duran a terme els dies 19 i 20 de maig de 2018 en lloc i espai per determinar.

La prova consistirà en la interpretació de dues obres, una obligada i una altra de lliure elecció. Prèviament al concurs oficial, cadascuna de les bandes interpretarà un pasdoble que no serà puntuable, i amb una duració que no ha de sobrepassar els 4 minuts.

Les obres obligades són:

Secció Especial: Lauro, de José Alama Gil

– 1ª secció: A la lluna de València, de Miguel Asins Arbo
– 2ª secció: Pumpkins, de Juan Gomzalo Gomez Deval
– 3ª secció: Estampas Valencianas, de Francisco Grau Vegara
– 4ª secció: Innsbruck Bus, de Rafael Domenech Perez

Les obres de lliure elecció haurán de tindrer la següent duració:

– Secció Especial: entre 22 y 25 minuts +/- 2min
– 1ª secció: entre 16 y 22 minuts +/- 2min
– 2ª secció: entre 12 y 15 minuts +/- 2min
– 3ª secció: entre 8 y 12 minuts +/- 2min
– 4ª secció: entre 8 y 12 minuts +/- 2min

Les bandes que sobrepassen el temps d’interpretació fixat tant per a l’obra lliure com per a l’obligada podran ser penalitzades.

Pots consultar ací la proposta de la convocatòria del 42º Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías