Search
Close this search box.

L’Ajuntament de Cullera convoca el VIII Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema “Ciutat de Cullera”

La Regidoria d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera convoca el VIII Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema “Ciutat de Cullera” “Memorial Rafael Talens Pelló”, que es celebrarà el dissabte 29 de juliol als Jardins del Mercat Municipal a les 22 hores.

El certamen consistirà en la interpretació per part de les bandes d’un pasdoble a triar de Rafael Talens Pelló, seguida del fragment de la banda sonora de la pel·lícula o pel·lícules triades sincronitzada amb la projecció d’imatges de la mateixa, amb una duració d’entre 15 i 20 minuts.

El màxim de bandes que podran participar serà de tres. La plantilla d’estes haurà d’estar entre 65 i 75 músics (inclosos fins a tres músics aliens i fins a un màxim de 8 instruments de corda). Les bandes interessades en participar podran enviar la seua inscripció fins el dia 28 de febrer.

L’ordre d’actuació de les bandes participants es decidirà mitjançant sorteig el dia 8 d’abril del 2017 a les 12h a la Casa de la Cultura, en presència dels representants de les bandes inscrites.

Totes les bandes participants tindran una subvenció econòmica de 2.000 euros, i s’atorgaran els següents premis:

  1. Primer premi i diploma acreditatiu ………. 4.000 euros
  2. Segon premi i diploma acreditatiu ………… 2.000 euros
  3. Tercer premi i diploma acreditatiu ………… 1.000 euros

Les sol·licituds d’inscripció s’ajustaran al model facilitat ací, i es remetran al M.I. Ajuntament de Cullera, Regidoria d’Activitats Musicals (Casa de la Cultura, C/ La Bega, 14, 46400, Cullera) i correu electrònic casacultura@cullera.es.

PDF amb les bases del VIII Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema Ciutat de Cullera “Memorial Rafael Talens Pelló”.

PDF amb el model de sol·licitud d’inscripció.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías