Search
Close this search box.

II Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciudad de Benavente”

Benavente és una localitat zamorana considerada lloc estratègic com a encreuament d’importants vies de comunicació. Compta a més amb una àmplia tradició musical bandística, anterior a 1851, per aquest motiu i les quinze trobades de banda organitzades de forma ininterrompuda, és el moment de convertir la Trobada de Bandes de música “Ciudad de Benavente” en Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciudad de Benavente”.

Durant els dies 6 i 7 de juliol, Benavente es convertirà en la ciutat bandística per excel·lència de tota Castella i Lleó, ja que cada dia es comptarà amb la presència de quatre bandes amb aproximadament huitanta músics cadascuna, a més del públic que acollirà la Plaça Major entre familiars, amics i habitants de la localitat, estimant un aforament d’aproximadament unes 1000 persones per dia. No obstant això, el dia 7 que tindrà lloc el lliurament de premis, comptarem amb el doble de persones que els dies anteriors.

Inscripció

Les bandes que desitgen participar tindran de termini fins al 25 de febrer.

Per a això hauran d’enviar al correu electrònic bandamaestrolupi@hotmail.com la “sol·licitud de participació” que es troba en els annexos del document adjunt al final d’aquesta notícia.

La publicació de les bandes finalistes es farà el dilluns 4 de març de 2019.

Bandes participants

Podran participar en aquest certamen les bandes de música no professionals, és a dir, no podran participar les bandes de música pertanyents a Conservatoris o Escoles de Música professionals i aquelles bandes de música agrupades puntualment per a concursar. En cas de requeriment per part del Comité Organitzador haurà d’acreditar-se el seu caràcter no professional mitjançant declaració jurada subscrita pel representant de la societat musical.

La plantilla de les bandes participants haurà de ser no superior a 80 músics. Cap músic podrà actuar en dues Bandes participants en el certamen el mateix dia, i aquestes hauran d’estar en Benavente el dia de la seua actuació amb una antelació suficient d’almenys dues hores d’acord amb els horaris que fixe l’organització. La banda que en el moment de començar el desenvolupament del certamen no estiga present sense cap justificació quedarà eliminada automàticament del certamen sense dret a recuperar la fiança.

Obres

Les obres a interpretar es faran en el següent ordre:

– Pasdoble o similar de calfament no puntuable.
– Obra obligatòria:
a) Episcopus castrum
b) La ruta del Cid

Els participants podran triar una de les dues obres com a obligatòria descartant l’altra. Ambdues són del mateix grau de dificultat, durada aproximada, temàtica semblant i mateix autor, David Rivas Domínguez.

La resta del programa serà de lliure elecció que no excedirà el grau 5 de dificultat.

La durada de l’actuació de cada banda no excedirà 35 minuts on estarà inclòs obra obligatòria i resta del programa lliure, quedant exclosa dels 35 minuts l’obra de calfament.

Si el públic sol·licita una obra de regal les bandes estaran obligades a oferir-la, en cas contrari, quedaran desqualificades automàticament. Aquesta decisió serà adoptada pel jurat per unanimitat.

Tribunal qualificador

La composició del tribunal designat serà la següent: tres personalitats de reconegut prestigi en el món de la música amb dret a veu i vot i decisió inapel·lable:

– José Alberto Pina
– Johan de Meij
– Isabel María Rubio Molina

L’autor de l’obra obligada del certamen David Rivas Domínguez amb veu, però sense vot assistit per un membre de la Banda de Música Maestro Lupi o una persona de l’Ajuntament, segons convinga, aquests dos últims amb veu, però sense vot.

Premis

Per a aquesta edició del certamen s’estableixen els següents premis:

– Primer premi: 3.000€ i diploma acreditatiu.
– Segon premi: 2.000€ i diploma acreditatiu.
– Tercer premi: 1.000€ i diploma acreditatiu.
– Millor director: 300€ diploma acreditatiu.
– Premi especial del públic: 250€ diploma acreditatiu.
– Premi especial Banda de Música Maestro Lupi: 200€ trofeu i diploma acreditatiu.

A totes les bandes participants se’ls atorgarà un diploma.

Serà imprescindible que totes les bandes estiguen representades per al lliurament de premis, excepte causa justificada. En cas contrari, es valorarà el lliurament del premi si fóra el cas.

Documentació

Descàrrega les bases i el full d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías