L’Orquestra Simfònica de Bankia (OSB) obri un nou procés de selecció per a cobrir vacants de joves músics

L’Orquestra Simfònica de Bankia (OSB) ha convocat, per cinqué any consecutiu, les proves d’admissió per a cobrir les vacants en la seua plantilla i la seua borsa d’instrumentistes des del pròxim mes de març i fins a desembre de 2020.

La convocatòria està dirigida a joves amb edats compreses entre els 22 i 31 anys i en possessió del Títol Superior de Música o en condicions d’obtindre’l abans de la data de realització de les audicions. Els aspirants podran accedir a les especialitats instrumentals de violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta, oboé, clarinet, fagot, trompa, trombó, trombó baix i trompeta.

L’enviament de la sol·licitud es farà únicament de forma telemàtica enviant un correu electrònic a la direcció admisiones@osbenaccion.com amb la documentació recollida en les bases de la convocatòria que poden trobar-se al final d’aquesta notícia.

Fins al pròxim 11 de febrer està obert el termini per a presentar sol·licituds. Una vegada acabat aquest període, es durà a terme la selecció dels candidats que seran convocats a les proves de les audicions que es desenvoluparan a mitjan març a Madrid.

Amb aquest procés de selecció, Bankia contribueix a la formació de músics en l’etapa prèvia a l’exercici de la seua professió, oferint l’oportunitat de comptar amb un treball en el qual puguen desenvolupar-se professionalment.

La pertinença a la borsa d’instrumentistes o a la plantilla podrà prorrogar-se si així ho contemplen les successives convocatòries de les proves d’admissió.

Projecte social de l’Orquestra Simfònica de Bankia

L’OSB, dirigida artística i musicalment per José Sanchís, té com a objectiu fonamental acostar la música com a llenguatge universal al conjunt de la societat espanyola, fomentant i difonent les seues activitats musicals, simfòniques, líriques o camerístiques.

Al mateix temps, assumeix com a reptes el descobriment del talent musical, la formació contínua i la inserció laboral de joves instrumentistes d’elit que hagen finalitzat el seu període de formació reglada.

A més, l’OSB ofereix la promoció i el suport als seus membres a través de l’activitat professional i la col·laboració dins d’aquesta activitat de solistes de reconegut prestigi nacional i internacional. Durant el temps de permanència en l’orquestra, els integrants de la mateixa seran remunerats econòmicament pels serveis prestats.

Documentació

Descarrega les bases de la convocatòria. [PDF]

Descarrega el formulari d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Categorías