Search
Close this search box.

Programa de Grups 2017-2018 al Palau de les Arts Reina Sofia: Un espai per a tots els públics

El Palau de les Arts Reina Sofia, dins dels acords amb la FSMCV, llança una nova edició del Programa Grups Temporada 2017-2018 dins de la iniciativa promocional Palau de les Arts Reina Sofia: Un espai per a tots els públics.

Les Societats Musicals són participants habituals d’aquest programa i coneixedores de la dinàmica amb la qual es gestionen tals reserves de grup, per la qual cosa a continuació es ressenyen únicament les variacions incorporades per a aquesta temporada. En cas de dubte existeix una Línia d’Atenció en el telèfon 902 202 383 o bé es poden traslladar via correu electrònic a grups@lesarts.com.

Totes les peticions han de remetre’s per correu electrònic utilitzant la Fitxa de Sol·licitud. En cas que ja hàgeu fet arribar les vostres peticions a la recepció d’aquesta comunicació, vos demanem amablement que les torneu a remetre utilitzant la Fitxa disposada a aquest efecte.

A la disposició dels grups interessats existeix un Calendari de Gestió de Reserves de Grup Temporada 2017-2018 que servirà per a conèixer quines són les dates límit establides per a la Confirmació de Pre-reserves, Assignació de Localitats, i Formalització de Compres per a cadascuna de les peticions.

Requisits per a participar al programa

Per a poder participar al Programa de Grups serà necessari confirmar el compromís de reserva per a un conjunt mínim d’esdeveniments de la programació de temporada. En el cas de la present temporada 2017-2018 es requerirà la reserva mínima per a almenys 4 esdeveniments de la programació de temporada, dels quals 2 d’ells seran produccions d’òpera escenificada a la Sala Principal*, més 2 esdeveniments a triar entre, com a mínim 1 dels concerts o concerts espectacle que se celebren a l’Auditori.

* Quan el mínim d’òperes escenificades siga 2, un dels títols haurà de ser necessàriament: “Peter Grimes”, “Il corsaro” o “La damnation de Faust”.

Atenent als suggeriments rebuts durant edicions anteriors, s’ha eliminat el pagament anticipat del 25% dels imports de les reserves. Es tornen a tramitar les compres d’acord a les dates del Calendari de Gestió, però cal recordar: Si al final de la temporada el grup no haguera pogut complir amb el compromís del conjunt mínim d’esdeveniments que es requereix per a participar al programa d’aquesta temporada, lamentablement s’hauria d’excloure al grup per a les futures edicions.

Quin és el límit d’espectadors que pot integrar el grup a la temporada 2017-2018?

Amb caràcter general:

– Per a poder beneficiar-se de la promoció de Grup el nombre mínim d’integrants serà com a mínim de 15 espectadors, tant per als grups classificats G1 com a G2.
– El nombre màxim d’integrants, es fixarà en funció de la disponibilitat de l’aforament el dia de l’esdeveniment sol·licitat.

“Don Carlo” – “Tosca”:

– A causa de la gran expectació que susciten aquests esdeveniments i a l’elevant volum de demanda, es limita exclusivament a 18 el nombre màxim d’integrants de cada Grup per a assistir a una única representació de les programades per a cadascun d’aquestos dos títols.

– Tindran preferència de reserva els Grups que hagen participat en edicions anteriors d’aquest programa, d’acord al nombre d’esdeveniments al que van assistir en l’anterior Temporada 2016-2017.

Quin preu tenen les entrades de grup a la temporada 2017-2018?

– Les Entrades de Grup es beneficien d’unes taules promocionals de descomptes que varien en funció del Tipus de Grup (G1 – G2), el tipus d’esdeveniment al que se sol·licita assistir, el recinte d’exhibició, el dia de la setmana en què es representa l’esdeveniment, la tarifa general que tinga associada per a la seua venda d’entrades, així com el percentatge d’assistència i ocupació que aquest tinga registrat.

– Atenent a aquestos criteris, cada edició es revisen les Taules Dinàmiques Promocionals del programa Grups, en les quals el preu final de les entrades es cotitza en el mateix moment de confirmar la Pre-reserva de Grup d’acord a determinats paràmetres d’ocupació i demanda.

Esdeveniments

Esdeveniments en SALA PRINCIPAL Temporada 2017-2018

“Peter Grimes”, “Il corsaro”, “La damanation de Faust”

– Aquestes produccions tenen, per a cada Tipus de Grup, dues taules de descomptes diferents: una amb descomptes superiors per a sessions que s’exhibisquen de dilluns a dijous, i una segona taula per a funcions en divendres, dissabte, diumenge o festiu, per a les quals s’estableixen uns descomptes mínims del 45% per als grups tipus G1, i del 35% per als grups tipus G2.

“Don Carlo”, “Tosca”, “Cia. Antonio Gades”

– La produccions de Don Carlo i Tosca, així com l’espectacle de dansa tenen, per a cada Tipus de Grup, una única taula promocional amb independència del dia de la seua representació.

Don Carlo i Tosca té associada una Taula de Tarifa Premium en les quals el descompte màxim per als Grups G1 és del 45% i per als Grups G2 és del 35%.

– En el cas de l’espectacle de dansa les promocions són com a mínim del 35% per als grups tipus G1, i del 30% per als grups tipus G2.

Esdeveniments en AUDITORI Temporada 2017-2018

– Els esdeveniments a l’Auditori mantenen per a cada Tipus de Grup una única taula de descomptes, amb una mitjana de promoció del 40% de descompte per als grups G1 i del 30% per als grups G2.

Esdeveniments en TEATRE MARTÍN i SOLER Temporada 2017-2018

“Il mondo della lluna”

– Per a la producció del Centre Plácido Domingo els grups G1 tenen assignada una promoció del 35% i els grups G2 del 30%

Nota:

El preu final de venda de les entrades de grup apareix imprès en cadascun dels tiquets corresponents i no està permesa, en cap cas, la seua revenda amb finalitats alienes al programa, ni per un import superior al preu marcat en els mateixos. Qualsevol cost addicional al preu marcat haurà d’obeir a un servei complementari que l’organització dispense als integrants del grup (trasllat, còctel, prestacions complementàries a l’esdeveniment…) i així es farà constar en tota la publicitat i comunicacions que es duguen a terme referent a açò, podent denegar-se la reserva en cas d’incompliment d’aquest punt.

L’adquisició d’Entrades de Grup està subjecta a les Condicions Particulars establides per a aquest programa, així com a les Condicions Generals de Venda d’Entrades del Palau dels Arts Reina Sofia, i la seua compra suposa l’acceptació plena, expressa i sense reserves, de totes i cadascuna d’elles.

Documentació

Fitxa de Sol·licitud

Calendari de Gestió de Reserves de Grup Temporada 2017-2018

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías