Search
Close this search box.

I Certamen de Jóvens Solistes organitzat per l’Institut Valencià de Cultura

L’Institut Valencià de Cultura convoca la primera edició del Certamen de Jóvens Solistes per a estimular i impulsar la carrera artística dels jóvens intèrprets valencians, oferint-los l’oportunitat de tocar com a solista en la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) en tots els concerts programats amb motiu de la Trobada de la Primavera 2018.

El termini d’inscripcions s’estén des del 24 d’octubre al 21 de novembre de 2017.

Bases del Certamen

Participants

Poden inscriure’s en aquest certamen jóvens intèrprets de qualsevol especialitat instrumental, que siguen nascuts o residents a la Comunitat Valenciana. L’edat límit per a participar és de 28 anys.

Inscripció

Per a inscriure’s al certamen s’haurà d’emplenar la instància de sol·licitud que es troba al web de CulturArts Generalitat: http://ivc.gva.es/ o http://ivm.gva.es/.

A més de la instància haurà de presentar-se un enregistrament audiovisual (amb acompanyament quan la peça interpretada ho requerisca).

Per a formalitzar la inscripció haurà d’enviar-se tot el material a través de qualsevol de les següents vies:

– Per via telemàtica, a través del Registre Telemàtic de CulturArts Generalitat en la següent URL: http://ivc.gva.es/. En aquest cas la sol·licitud s’emplenarà amb l’aplicació informàtica establida per a tal efecte i el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica de ciutadà emesa per l’Institut Valencià de Finances: http://www.accv.es/ciudadanos/ o DNI electrònic.
– Presencialment en el Registre de CulturArts, Plaça Viriato s/n 46001 València.
– Per correu postal en un sobre a: JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de Culturarts Generalitat.

El període d’inscripció començarà el 24 d’octubre i finalitzarà el 21 de novembre de 2017.

En la instància s’indicarà l’enllaç (YouTube o Vimeo) on escoltar online l’enregistrament aportat. En aquest enregistrament el candidat ha d’incloure el primer moviment del concert que interpretaria amb l’orquestra en cas de ser seleccionat, i una altra peça contrastant. La durada màxima de l’enregistrament serà de 20 minutos.

Desenvolupament del Certamen

Primesa fase: Preselecció

El jurat designat valorarà cadascuna de les sol·licituds rebudes, i seleccionarà un total de 6 candidats.

Segona Fase: Concurs-audició

Es realitzarà un concert públic que tindrà lloc el dia 29 de desembre al Palau dels Arts i en el qual participaran els 6 candidats preseleccionats. Aquestos interpretaran un programa lliure de 15 minuts de durada.

Cada participant podrà presentar-se amb el seu pianista acompanyant, si bé, en cas de ser sol·licitat, la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana podrà proporcionar-ne un (l’organització preveurà una hora d’assaig previ).

Calendari del concurs

Període d’inscripció: del 24 d’octubre al 21 de novembre de 2017.

Publicació seleccionats en la primera fase: 28 de novembre de 2017.

Concurs-audició: 29 de desembre de 2017. Aula Magistral del Palau de les Arts. 19:00 hores.

L’ordre d’actuació es decidirà per sorteig amb la presència de tots els participants.

Jurat

El jurat estarà compost per:

– Margarita Landete, Directora adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de CulturArts – Presidenta.
– Pablo Rus Broseta, Director musical i pedagògic JOGVA.
– Rubén Gimeno, Director convidat Trobada de Primavera 2018.
– Claudia Montero, compositora.
– Davide Livermore, Intendent del Palau de les Arts.
– Rosa Cardós, Secretària Tècnica JOGVA – Secretària del Tribunal.

El Jurat, si així ho considera, podrà tenir en compte el vot del públic assistent al concert; en aquest cas, determinarà el mecanisme per a votar.

Premi-Concerts

L’intèrpret seleccionat serà contractat per a participar com a solista a la gira de concerts de la Trobada de Primavera 2018 (del 5 al 7 d’abril de 2018), amb el director Rubén Gimeno.

La decisió del repertori del solista seleccionat serà presa conjuntament amb la direcció artística-tècnica de la JOGVA.

Els 5 finalistes restants formaran part d’una borsa de jóvens solistes que s’activarà en cas de renúncia del guanyador, o en futures produccions de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana que pogueren sorgir.

Tots els finalistes rebran un diploma que acreditarà la seua participació al Certamen de Jóvens Solistes.

Drets d’imatge

Els participants en aquest certamen autoritzen a CulturArts Generalitat al fet que els concerts siguen objecte d’enregistrament en vídeo o un altre suport, per al seu arxiu documental i promocional, sense que el referit enregistrament puga ser utilitzat amb finalitats comercials. En el cas que aquests enregistraments siguen retransmesos a través de mitjans de difusió públics no podran superar els 5 minuts de durada per a promoció de l’espectacle.

Així mateix, els participants autoritzen a CulturArts Generalitat a realitzar fotografies del certamen per a la seua inclusió en qualsevol dels elements publicitaris i de promoció que edite l’entitat.

Documents

Bases del certamen

Compartir:

Últimas noticias

Categorías