Search
Close this search box.

XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música de la provincia de Castellón

Convocatòria del XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música dependents de les Societats Musicals Federades
de la província de Castelló, corresponent a l’any 2020.

PRIMER. Beneficiaris: Societats Musicals Federades de la Província de Castelló.

SEGON. Finalitat: Foment de les activitats musicals.

TERCER. Bases reguladores: Les bases reguladores de la present convocatòria han sigut aprovades mitjançant acord de 4 de febrer de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 17 de 8 de febrer de 2020. Addicionalment es regirà per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de Castelló, aprovada en sessió plenària de 17 d’octubre de 2017 i publicada en el B.O.P. núm. 150 de 16 de desembre de 2017.

QUART. Import: La dotació econòmica és de 59.900,00€

CINQUÉ. Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Bases i publicació: BOP.C- Extracto Certamen Provincial de CastellónBOP Castellón – Certeman Provincial 00495-2020

Compartir:

Últimas noticias

Categorías