Search
Close this search box.

XXX Escola de Música d’Estiu de San Miguel de Salinas

La Unió Musical de San Miguel de Salinas organitza un any més l’Escola de Música d’Estiu que en aquesta ocasió se celebrarà del 29 de juliol al 3 d’agost a la localitat alacantina. Enguany serà una ocasió especial perquè se celebra la XXX edició d’aquesta trobada musical entre professors i alumnes, en un ambient de proximitat, treball i exigència, però també d’esplai.

El curs va dirigit a estudiants de tots els nivells que vulguen aprofundir en la interpretació musical.

L’objectiu principal és oferir als estudiants a través de classes individuals dels diferents instruments, una anàlisi dels problemes específics que cadascun puga presentar, repertori, tècniques, mètodes de treball, metodologia d’estudi, etc.

Matrícula

Les places són limitades i es concediran per rigorós ordre de recepció del Full d’inscripció, sent criteri d’adjudicació la data i hora del justificant bancari de l’ingrés de la matrícula.

Les sol·licituds hauran d’enviar-se amb data límit del 10 de juliol (data del segell o enviament d’email).

Al full d’inscripció haurà d’adjuntar-se: fotocòpia de DNI i autorització signada pels pares o tutors per a assistir al curs -juntament amb la còpia del DNI del signant del document- (sol alumnes menors), una foto actual grandària carnet, així com resguard acreditatiu de l’ingrés de l’import de la matrícula (a més de l’allotjament, el menú complet i/o el mètode BAPNE per a aquells que els sol·liciten), mitjançant transferència bancària o ingrés en el compte de la qual és titular la Unió Musical San Miguel de Salinas, en l’entitat Banc Mare Nostrum: ES77-0487-0410-38-9000510992.

El preu del curs per a alumnes actius és de 200€. Per als alumnes que opten per assistir com a oïdors el preu serà de 120€.

Horaris

Les classes seran impartides en les instal·lacions del CEIP Gloria Fuertes, situat en C/ Miguel Garcia Galant, s/n (antic C/ del col·legi) i Unió Musical (C/ José Navarro Roser, 9). A més de les aules destinades a cada assignatura s’habilitarà una zona amb aules d’estudi a la disposició de l’alumnat.

L’horari de classes serà de 9:00 a 13:30 del matí i de 17:00 a 20:00 de la vesprada, dins del com, el professor, sota el seu criteri, distribuirà per nivells als alumnes i treballarà diàriament amb tots tècnica i interpretació.

Serà convenient que cada alumne porte el seu propi faristol d’estudi.

Cada classe tindrà una sessió programada per a treballar amb el pianista acompanyant.

En finalitzar el curs s’expedirà certificat d’assistència i aprofitament.

La clausura del curs i el lliurament de diplomes serà el divendres 3 d’agost a les 21:00 hores, durant la celebració del concert de clausura del curs.

Més informació

Consulta totes les dades de l’Escola d’Estiu i descarrega el full d’inscripció en la web http://www.emvsms.com/

Compartir:

Últimas noticias

Categorías