Search
Close this search box.

L’Ajuntament de Montserrat convoca ajudes a entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats al municipi durant l’any 2019

El Butlletí Oficial de la Província de València arreplega l’anunci de l’Ajuntament de Montserrat mitjançant el qual aquesta institució convoca ajudes destinades a entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats a la localitat durant l’any 2019.

Podran accedir totes aquelles associacions legalment constituïdes a data de la sol·licitud d’aquestes ajudes i que hagen actualitzat les seues dades en el Registre General d’Associacions que li corresponga segons el seu objecte social; i en el Registre Municipal.

No importa l’objecte social d’aquestes (esportives, culturals, educatives, religioses, veïnals, etc.), sempre que les activitats que es programen es realitzen a Montserrat.

El termini per a inscriure’s a la convocatòria finalitza el 10 de maig de 2019.

La sol·licitud, que anirà a nom de l’entitat, es presentarà obligatòriament a través de la seu electrònica (http://montserrat.sedelectronica.es) procediment Sol·licitud de Subvenció Directa, utilitzant la signatura digital de l’entitat o del representant inscrit en el Registre.

La concessió de les ajudes s’efectuarà mitjançant un règim de concurrència competitiva. La quantia de les ajudes a percebre serà un percentatge del pressupost, depenent de la valoració donada al projecte presentat. La quantia concedida mai excedirà el cost de l’activitat a realitzar.

Consulta tota la informació a les bases.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria. [PDF]

Descarrega les bases de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías