Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca les subvencions per al foment del valencià per a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa 2019

La participació de la societat civil en els processos de reafirmació i de consolidació de la identitat col·lectiva és imprescindible. És per això que, en la recuperació i la promoció de l’ús del valencià, tenen un paper important les diferents institucions, entitats, associacions cíviques, professionals, sindicals, empresarials, fundacions i altres persones jurídiques.

La Generalitat està compromesa amb la recuperació i promoció de l’ús del valencià, per la qual cosa el Consell, com a govern de tota la ciutadania valenciana, vol impulsar i fomentar l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat valenciana.

La Generalitat ha previst en els pressupostos de 2019 una línia pressupostària destinada al foment del valencià a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats, xarxes universitàries i altres entitats sense ànim de lucre, entitats de l’exterior de la Comunitat Valenciana i per a les persones jurídiques, públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.

Termini

El termini de sol·licituds estarà obert fins el dia 14 de març de 2019.

Modalitats, dotació econòmica i criteris de valoració

Modalitat A. Subvencions destinades a entitats i associacions sense finalitat lucrativa

Podran optar a aquestes ajudes les entitats i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, els sindicats, les associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’administració que corresponga en funció del tipus d’entitat o d’organització.

Se subvencionaran les accions i les despeses següents:

Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general.
Programa b) Campanyes i accions de voluntariat lingüístic.
Programa c) Campanyes i accions d’acollida lingüística.
Programa d) Activitats de formació en valencià i del valencià dirigides a col·lectius específics, sempre que l’oferta formativa en la població o en l’entorn més immediat no siga suficient.
Programa e) Activitats de foment de la lectura en valencià.
Programa f) Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià.
Programa g) Funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià.

Modalitat B. Subvencions destinades a universitats de la Comunitat Valenciana i xarxes universitàries

Podran optar a aquestes ajudes les universitats de la Comunitat Valenciana i les xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia en què participen almenys tres universitats públiques valencianes i que complisquen els requisits establits en el punt 1 de l’article 2 de les bases.

En el cas de les universitats valencianes, aquestes hauran d’estar dotades d’una estructura administrativa de política lingüística amb, almenys, 3 tècnics de promoció lingüística del grup A1 funcionaris de carrera o amb contracte indefinit.

Modalitat C. Subvencions destinades a entitats i centres valencians de l’exterior de la Comunitat Valenciana

Podran optar a aquestes ajudes les entitats i els centres valencians en l’exterior de la Comunitat Valenciana que estiguen registrats en el registre adscrit a la direcció general competent en matèria de centres valencians en l’exterior de la Generalitat.

Modalitat D. Subvencions destinades a persones jurídiques públiques i privades que presenten projectes singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social

Podran optar a aquestes ajudes les persones jurídiques, públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme, la diversitat lingüística i cultural i la cohesió social.

No podran participar en aquesta modalitat les entitats que hagen presentat el mateix projecte en qualsevol de les altres modalitats d’aquestes bases.

No podran participar en aquesta modalitat les entitats que presenten el mateix projecte en una altra convocatòria de la direcció general competent en política lingüística i gestió del multilingüisme.

No podran participar en aquesta modalitat les universitats i xarxes universitàries amb projectes relacionats i descrits en la modalitat B d’aquesta convocatòria.

Documentació

Descarrega les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías