Search
Close this search box.

Convocades les subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre 2018

ACTUALITZACIÓ: La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport amplia fins al 14 de juny de 2018 el segon termini de presentació de sol·licituds de subvencions, previst exclusivament per a les escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la resolució per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.

Presentació de sol·licituds

La tramitació i presentació de sol·licituds s’ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. L’enllaç per accedir al tràmit és el següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=230

Les entitats sol·licitants custodiaran una còpia, en format PDF, amb el justificant del registre de la sol·licitud i altres annexos que es generen. Aquesta còpia serà generada per la plataforma de la Seu Electrònica una vegada finalitzada i registrada telemàticament la corresponent sol·licitud.

Els dubtes relacionats amb el contingut d’aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant correu electrònic en sere@gva.es.

Terminis per a la tramitació i presentació de sol·licituds

Escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents a data de la publicació d’aquesta convocatòria: des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 28 de març de 2018. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV: del 7 al 17 de maig 14 de juny de 2018, ambdós inclosos. Per a poder sol·licitar la subvenció en aquest termini, les entitats hauran de complir amb el que s’estableix en l’article 2.3 de les bases reguladores d’aquestes subvencions. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Consulta tota la documentació a aportar al PDF de la convocatòria enllaçat al següent apartat.

Documentació

Descarrega la convocatòria de les subvencions. [PDF]

Descarrega la resolució d’ampliació del segon termini de presentació. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías