Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA AJUDES PER A L’ACCIÓ I LA PROMOCIÓ CULTURAL

Extracte de l’Ordre de 26 de maig de 2023 del Ministeri de Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per a l’acció i la promoció cultural corresponents a l’any 2023.

BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris les persones jurídiques de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que tinguen la seua residència fiscal a Espanya i es troben legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

OBJECTE
– Fomentar l’ús de noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.
– Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seua capacitat per a generar ocupació potenciant la formació, així com millorar la igualtat de gènere en les Indústries Creatives i Culturals.
– Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seua inclusió en xarxes europees d’oferta cultural, potenciant a Espanya com a destinació turística cultural.
– Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals, fomentar el mecenatge cultural, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural.
– Afavorir els vincles i la cooperació i comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes; o contribuir a l’equilibri territorial de l’oferta cultural a Espanya, especialment a través de projectes en el medi rural.
– Afavorir la diversitat cultural, així com impulsar la projecció social de la cultura i la sostenibilitat mediambiental, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de juny de 2023.

Més informació en el següent enllaç: https://www.culturaydeporte.gob.es

Compartir:

Últimas noticias

Categorías