Search
Close this search box.

Convocatòria anual de subvencions a entitats culturals – Tavernes Blanques

Anunci de l’Ajuntament de Tavernes Blanques sobre convocatòria anual de subvencions a entitats culturals, esportives i altres.

Primer. Beneficiaris:
Els recollits en a l’article 3 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de Subvencions.

Segon. Finalitat:
Foment de la realització d’activitats culturals, esportives i altres d’interés general o de caràcter educatiu o social, per entendre
que les mateixes fomenten la bona convivència, els hàbits de vida saludable, la formació, el respecte, la igualtat, i la solidaritat.

Tercer. Bases reguladores:
Ordenança General reguladora de la concessió de Subvencions, Butlletí Oficial de la Província de València de 4 de març de 2006.

Quart. Import:
45.000 €.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds:
Fins al 27 de març de 2020.

Adjuntem publicació: Tavernes Blanques

Compartir:

Últimas noticias

Categorías