Search
Close this search box.

Convocatòria de subvencions a les associacions, federacions i entitats culturals sense ànim de lucre que duguen a terme activitats culturals i artístiques

L’ajuntament de València ha publicat la convocatòria per a les subvencions a les associacions, federacions i entitats culturals sense ànim de lucre que duguen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d’aspectes de la cultura i el patrimoni festius 2022.

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es formalitzaran en models d’instància preestablits, que estaran a disposició en la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de València www.valencia.es.

Per a la tramitació telemàtica s’haurà d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament de València, Tràmits, Matèries, Cultura, Cultura festiva. S’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, expedida per l’òrgan competent.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda i de la documentació serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Forma i termini de justificació:

La presentació del compte justificatiu i les factures es farà per mitjà de la seu electrònica. Les factures que es presenten hauran d’estar pagades abans que finalitze el termini de justificació i en tot cas dins de 2022.

El model de compte justificatiu estarà a disposició en impresos dins del tràmit.

El termini de justificació serà de 30 dies a comptar des de l’endemà a la finalització de l’activitat objecte de la subvenció. Si l’activitat s’haguera realitzat abans de la concessió de la subvenció, el termini de justificació serà de 30 dies des de l’endemà del dia que s’aprove aquesta concessió.

Adjuntem publicacions: BOPV CONVOCATORIA – Ayto Valencia – Subv. a la cultura BOPV EXTRACTO – Ayto Valencia – Subv. a la cultura

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías