Oberta la convocatòria per a la campanya “Retrobem la nostra música 2018” de la Diputació de València

La Diputació de València convoca un any més la campanya “Retrobem la Nostra Música” amb la finalitat d’oferir subvencions a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament d’activitats culturals. A la convocatòria poden presentar-se societats musicals, agrupacions corals, orquestres de pols i pua, grups de tabal i dolçaina, grups de dansa i rondalles, i orquestres simfòniques.

Aquelles Societats Musicals que decidisquen optar a aquestes subvencions hauran de destinar l’import de les mateixes a algun dels següents apartats: concerts, ajudes a les escoles de educands, ajuda per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial, i ajudes per a la realització d’un concert fora de la província de València per als guanyadors del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions són les que es van publicar el 29 de maig de 2017 en el Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 101.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de demà, i es perllongarà fins al 24 d’abril. Les sol·licituds es realitzaran a través del formulari oficial, que inclourà la declaració responsable que l’entitat no incompleix cap de les prohibicions, per a obtenir la condició de beneficiari, previstes en l’art. 13 LGT i en l’art. 6 de l’Ordenança General de Subvencions.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías