Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA “SARC ALS POBLES” 2023

Anunci i Decret sobre la convocatòria “SARC ALS POBLES” 2023

– Objecte, finalitat i àmbit.
Objecte. Són objectes d’aquestes subvencions les programacions culturals anuals dels ajuntament de la província de València.
Finalitat. Aquestes ajudes tenen com a finalitat afavorir i recolzar en la planificació i execució de les programacions culturals municipals, i contribuir al manteniment i consolidació de les mateixes amb la finalitat que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.
Àmbit. Les programacions culturals objecte d’aquesta subvenció hauran d’estar conformades per activitats o actuacions de les següents modalitats i estils de la Categoria A: Arts escèniques, arts plàstiques, audiovisuals, música, tallers, tradicions.

Entitats beneficiàries
Podran beneficiar-se d’aquesta subvenció els ajuntaments i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València.

Termini de presentació de la sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Més informació sobre la documentació que s’haurà d’adjuntar en la sol·licitud en el següent enllaç.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías