Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA “XXVIII CAMPANYA DE MÚSICA ALS POBLES” anualitat 2023.

Bases reguladores Convocatòria “XXVIII Campanya de Música als Pobles” 2023

La present Convocatòria té per finalitat la difusió cultural mitjançant la interpretació de concerts per les bandes de música de les Societats Musicals de la província d’Alacant pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, durant l’any 2023, en el seu Municipi de residència o en un altre de la Província.

En tot cas, la data del concert a celebrar durant l’any 2023 no podrà ser anterior a la de la publicació d’aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, ni posterior al 15 d’octubre de 2023.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant abonarà a cada Societat Musical que havent sol·licitat dins del termini i en la forma escaient prendre part en aquesta Convocatòria siga acceptada, una quantitat entre 1.200,00 i 2.500,00 euros pel concepte d’actuació de la banda de música, I.V. A. inclòs, una vegada que s’haja produït el concert.

Les Societats Musicals de la província que desitgen prendre part en aquesta Convocatòria ho sol·licitaran en el model normalitzat que es publica al costat d’aquestes bases, degudament signat pel representant d’aquesta, a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial (https://diputacionalicante.sedelectronica.es), en el termini d’un mes des de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías